DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING MANDAG D. 9/4-18 KL 19 I KULTUNARIET.