Referat af generalforsamling d.9/4-2018
Haslev Bokseklub a´1976

Dagsorden:                                           Valg af dirigent og referent
Formanden afgiver beretning
Kasseren aflægger regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse

1)                                        Per Høyberg vælges til dirigent. Rebecca Rasmussen vælges til referant. Per Høyberg fortæller, at generalforsamlingen                                                      er lovlig og indkaldt i rette tid.

2)                                        Formanden afgiver sin beretning. Formanden takker trænere og bestyrelse for engagement og fremhæver især                                                                    Mia, som gør et stort stykke arbejde for at bibevare træninger, så disse ikke aflyses. Ligeledes en reminder til at                                                                    vi igen tilmelder os “Stafet for Livet”.

3)                                        Kasseren aflægger regnskab og budget. Der er i skrivende stund ikke så mange voksne betalende medlemmer. Kirsten                                                        Mikkelsen får en erkendelse som “tak for hjælpen”.
Regnskab godkendes.

4)                                        Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag.

5)                                        Valg til bestyrelse:
Formand: Ditte Thomsen – genvælges
Bestyrelsesmedlem: Bo Merkel – genvælges
Bestyrelsesmedlem: Jacob Bullow Kindvig – genvælges
Suppleant Rebecca Rasmussen – modtager ikke genvalg.
Henrik Mortensen vælges som suppleant.
Revisorsuppleant:Per Høyberg – genvælges

6)                                        Bestyrelsen har talt om at forhøje kontingentet pr 2020.
Aktivitetsudvalget består nu af Michella, Mia, Lise og Lars- Ole.